1. Pengurusan Wakaf

Wakaf yang diruskan oleh Yayasan Darul Hijrah dalam bentuk tunai dan harta kekal.

2. Beras Fidyah

Khidmat Pengurusan Fidyah

Yayasan Darul Hijrah membantu menyediakan khidmat agihan beras fidyah kepada penerima faqir & miskin.

Fidyah ialah denda ke atas seseorang Islam yang telah baligh kerana meninggalkan puasa wajib atas sebab-sebab tertentu atau pun sengaja melewatkan puasa ganti (qada’) bulan Ramadhan.

YDH menyediakan beras
RM 20 sekampit beras=10 cupak
Kadar bayaran fidyah bagi satu hari puasa yang ditinggalkan ialah satu cupak beras.

3. Latihan Kesukarelawanan

4. Ceramah Keagamaan dan Motivasi

Ditawarkan kepada organisasi mahupun orang perseorangan untuk mendapat perkhidmatan ceramah ke pejabat mahupun rumah di sekitar Lembah Klang.

Boleh berhubung terus ke talian hotline YDH :Β 018-359 0403

5. Kafalah Aytam/Penajaan Anak Yatim

Yayasan Darul Hijrah dengan kerjasama Omari Society for Orphan (Istanbul) mempelawa rakyat Malaysia untuk menaja anak yatim Syria.

6. Pengurusan Korban & Aqiqah

Korban dan aqiqah diuruskan oleh sekolah angkat YDH di Kemboja. Madrasah Tahfiz Darussalam, Rokapram, Kemboja.