pb g

Agihan Fasa 1 beras infaq dan Ramadhan Box oleh sukarelawan Yayasan Darul Hijrah Kuala Krai Kelantan.

1) Infaq Ramadhan RM 20 bagi menjayakan sumbangan 1 Keluarga 10 cupak beras. Beras ini diedar untuk kegunaan Ramadhan khusus untuk mangsa banjir dan faqir miskin yang memerlukan. Beras 10 cupak ini boleh juga diguna untuk tujuan fidyah.

pb e pb d pb c pb b

Rakan-rakan yang ingin menyalurkan sumbangan bagi infaq Ramadhan bolehlah berbuat demikian melalui akaun:
Yayasan Darul Hijrah  

Maybank
5660 1060 9934

dan email maklumat sumbangan ke darulhijrahmalaysia@gmail.com dan
whatsApp ke 0183590403 untuk tujuan rekod dan audit.

Moga dimurahkan rezki.
Terima kasih.

* Diriwayatkan dalam shahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, ia berkata:
“Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amat dermawan, dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadhan, saat beliau ditemui Jibril untuk membacakan padanya Al-Qur’an. Jibril menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadhan, lalu membacakan padanya Al-Qur’an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika ditemui jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus.”