Sumbangan/Donate

Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun: Maybank Islamic Berhad atas penama : Yayasan Darul Hijrah 5660 1060 9934 # Segala bentuk sumbangan perlu dimaklumkan kepada pihak kami untuk kiriman resit, audit dan tujuan rekod. Maklumkan melalui email admin@yayasandh.com